Merimiestapaaminen Salvessa 2019

kuvat Pekka Karppanen